O tym się mówi: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

TK2Gdyby powstał ranking słów najczęściej przewijających się ostatnio w mediach, z pewnością jedno z pierwszych miejsc zajęła by fraza: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY. Jednak, czy każdy z nas wie, czym jest Trybunał Konstytucyjny i jaka jest jego rola?

Trybunał Konstytucyjny jest instytucją powołaną po to, by badać zgodność ustaw i innych aktów prawnych z Konstytucją lub umowami międzynarodowymi. Trybunał Konstytucyjny to organ, który nie podlega sądom i jest samodzielny. W skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi 15 sędziów powoływanych przez Sejm na kadencję, która trwa 9 lat. Kto może zostać sędzią w Trybunale? Osoba, która wyróżnia się szczególnie wiedzą prawniczą i spełnia takie warunki jak np. ma za sobą 10-letni staż pracy na stanowisku sędziego lub prokuratora, przez co najmniej 10 lat była adwokatem, radcą prawnym lub notariuszem. W Trybunale Konstytucyjnym jest też prezes i wiceprezes. To osoby powołane na stanowiska przez Prezydenta Polski spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału.

Trybunał Konstytucyjny zajmuje się stwierdzeniem zgodności ustaw z Konstytucją, a jego postanowienie jest ostateczne i niepodważalne. To sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podejmują decyzję, czy prawo przyjęte przez Sejm i podpisane przez prezydenta zostanie wprowadzone w życie, jeśli zostanie podane do sprawdzenia przez Trybunał Konstytucyjny.

O co chodzi w sporze?

25 czerwca 2015 r. Sejm RP uchwalił nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Ustawa weszła w życie 30 sierpnia 2015 roku, a w ostatnim dniu poprzedniej kadencji Sejmu posłowie wybrali pięciu nowych członków Trybunału Konstytucyjnego i to jeszcze zanim poprzednikom skończyła się kadencja. Wtedy to posłowie PiS mówili o „Skoku PO na Trybunał”, dziś sytuacja się odwróciła i to PO będące w opozycji grzmi, że PiS zawłaszcza Trybunał Konstytucyjny.


Przydatne linki:

Reklamy