Ze słownika czytelnika – PROLONGATA

dictionaryWedług Słownika Języka Polskiego PWN prolongata to:

– przedłużenie okresu ważności czegoś

– odroczenie terminu realizacji jakiegoś zobowiązania

W odniesieniu do biblioteki prolongować znaczy przedłużyć wypożyczenie książki, odroczyć termin zdania książki.

W Bibliotece PSW w Białej Podlaskiej, każdy użytkownik ma możliwość prolongowania terminów wypożyczonych książek samodzielnie. Wystarczy zalogować się na swoje konto w katalogu komputerowym dostępnym online.

Książki można prolongować tylko wtedy, gdy nie są zarezerwowane przez innego czytelnika oraz gdy nie są obciążone opłatą za przetrzymanie!

Za przetrzymanie książek pobierane są opłaty w wysokości 10 gr dziennie za każdą książkę, a konto czytelnika jest blokowane. Bez uregulowania zaległości nie można wypożyczać nowych książek, nie można także dokonać prolongat.


Przydatne linki:

Reklamy