Międzynarodowa pieśń studencka


Gaudeamus igitur
jest tradycyjną pieśnią uniwersytecką od ponad dwustu lat, i nadal odgrywaną (a niekiedy również odśpiewywaną przez studentów i profesorów) podczas rozpoczęcia roku akademickiego, wręczania dyplomów i innych ważnych dla uczelni uroczystości. W przeszłości była to także studencka pieśń biesiadna, przedstawiająca swobodę i radość życia studenckiego.

W SKRÓCIE:

  • hymn Gaudeamus igitur jest powszechnie uznawany za najstarszą zachowaną pieśń studencką (według niektórych źródeł, został napisany już w XIII w.);
  • pierwszy zbliżony do współczesnego tekst zachował się w odręcznym śpiewniku studenckim z Niemiec z XVIII w.
    Odnalazł go Christian Wilhelm Kindleben i po znaczących zmianach wydał drukiem w Studentlieder (Śpiewniku studenckim) w 1781 r.;
  • przyjmuje się, że muzykę napisał niemiecki pieśniarz Johann Christian Grünthaus;
  • choć Gaudeamus igitur został przetłumaczony na wiele języków świata, nadal najczęściej śpiewa się go po łacinie.

    Przydatne linki:

  • Dwa warianty tekstu
  • O hymnie
Reklamy